22 மே, 2015

ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு

4362 ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வு நுழைவு சீட்டை 25/05/2015 திங்கள் கிழமை http://www.tndge.in/ என்ற இணைய தளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

LAB ASSISTANT - SCREEN TEST - HALL TICKET

தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் பத்தாம் வகுப்பு 
Provisional Mark Sheet for Schools 2015SSLC Result - April 2015 

தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு
Provisional Mark sheet +2
 HSC March 2015 - Provisional Mark Sheet for Verification
 •  HSC March 2015 - Provisional Mark Sheet for Individuals      


 • மேல்நிலைப்பள்ளி  விடைத்தாள் தரவிறக்கம் செய்ய  
  HSE MARCH-2015 ANSWER SCRIPT SCAN COPY DOWNLOAD

  துறைத்தேர்வு நுழைவுச் சீட்டு
  Departmental Examinations, May 2015
  Memorandum of Admission (Hall Ticket)
  (Dates of Examinations: 24.05.2015 to 31.05.2015)