8 ஜன., 2015


தமிழ்ப்பாடத்தை இறுதியில் வைத்துள்ள முறைமையை மாற்றி, முதல் பாடமாக முதன்மைப் பாடமாக தமிழை வைக்க அரசாணை எண்: 266 -இல் உரிய திருத்தங்களைச் செய்துதரக் கோரி பள்ளிக்கல்வித் துறைச் செயலர், இயக்குநர் ஆகியோரை மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர்


காஞ்சிபுரம் செயற்குழுவில் மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள்

கருத்துகள் இல்லை: