2 பிப்., 2015

புத்ததாண்டு வாழ்த்துகள்

மந்தணம்
நினைவூட்டு  மிகவும் அவசரம் தனிக்கவனம்
வரைவுத் தணிக்கைத் தடை நிவர்த்திக்கான விரைவுச் செயல்முறைகள்
ஓ.மு.எண்: 311213/மு.ஆ.1/2014  நாள்: 01.01.2015
மார்கழி 17 திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2045
*****
               பொருள்: ஆண்டுகளின் சந்திப்பு - அலுவல்களின் அடைவு எல்லை -                                            மந்தணம் பகிர்தல் – தார்மீகப் பரிமாறுதல் – சார்பு.
               பார்வை:    ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் இதே எண், நாள்: 31.12.2013
                                   2. தொடர்புடைய ஆவணங்கள் இதே எண், நாள்:  31.12.2014
!!!!!
             ஒவ்வொரு ஆங்கிலப் புத்தாண்டின் போதும் சார்நிலை அலுவலர்கள் தம் உயர் அலுவலர்களைச் சந்தித்துப் புத்தாண்டு வாழ்த்துச் சொல்வது மரபு. ஆங்கிலேயர் காலத்தில் தொடங்கிய இந்த மரபு இப்போதும் தொடர்கிறது. இதற்கு மறுதிசையில் வாழ்த்துக்களைப் பரிமாறிய காலமுறைப் பதிவு மறுகவனிப்புக்காக இங்கு முன்வைக்கப்படுகிறது.
         ஒரு மலர் அழகுடன் பூத்திருப்பது வண்ணமயமான அதன் இதழால் மட்டும் அல்ல....
தொடர்ந்து படிக்க ....

http://nadainamathu.blogspot.com/2015/01/blog-post_17.html#more

படைப்பு - முனைவர். அருள்முருகன்
                   முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அவர்கள்
                    புதுக்கோட்டை

நன்றி: காக்கைச் சிறகினிலே ஜனவரி 2015